Ημέρες Πνευμονολογίας 2017

Οργανωτική επιτροπή

Μελή ΔΣ

  • Κ.Ι. Γουργουλιάνης
  • Ε.Ζακυνθινός
  • Δ.Μακρής
  • Ζ.Δανιήλ
  • Ε.Καρέτση
  • Φ.Μάλλη
  • Β.Τσολάκη